Świętokrzyskie nietoperze 2016-10-30T23:45:53+00:00

W województwie świętokrzyskim stwierdzono dotąd występowanie następujących gatunków nietoperzy:

Rodzina mroczkowate Vespertilionidae

 1. Nocek Alkatoe Myotis alcathoe (von Helversen & Heller, 2001)
 2. Nocek duży Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
 3. Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
 4. Nocek Natterera Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
 5. Nocek wasatek Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
 6. Nocek Brandta Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
 7. Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme (Boie, 1825)
 8. Nocek rudy Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
 9. Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)
 10. Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)
 11. Mroczek pózny Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
 12. Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
 13. Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
 14. Karlik wiekszy Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
 15. Borowiec wielki Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
 16. Borowiaczek Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
 17. Gacek brunatny Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
 18. Gacek szary Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
 19. Mopek Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

W Polsce stwierdzono dotąd 26 gatunków nietoperzy.

Więcej o gatunkach stwierdzonych w Polsce przeczytasz tutaj:

http://www.nietoperze.pl/krajowe-gatunki-nietoperzy