Przekaż 1% 2016-04-16T17:17:06+00:00

.Nietoperze to bardzo słabo poznana grupa zwierząt. W Europie i Polsce wciąż odkrywa się nowe gatunki. Ciągle mało wiadomo o miejscach ich występowania, zachowaniu, sposobach komunikacji, wędrówkach. Trudność w badaniu nietoperzy wynika z ich bardzo odmiennego od naszego sposobu funkcjonowania, komunikowania się, cyklu dobowego i rocznego oraz sposobu wykorzystywania przestrzeni. Poza tym nietoperze po prostu dobrze się chowają.
W województwie świętokrzyskim stwierdzono dotąd 18 gatunków tych latających ssaków spośród 25 występujących w Polsce. Dwa lata temu członkowie naszego Stowarzyszenia stwierdzili pierwszy przypadek zimowania w Górach Świętokrzyskich rzadkich i zagrożonych mroczków pozłocistych.
Od czterech lat prowadzimy zimowy spis nietoperzy w schronieniach antropogenicznych czyli takich, które powstały w związku z działalnością człowieka. W okresie wiosenno-letnim wyszukujemy kolonie rozrodcze. Prowadzimy badania z użyciem urządzeń służących do rejestracji  ultradźwięków.
Zdobywamy informacje o nietoperzach po to, żeby lepiej je chronić. Są to zwierzęta bardzo wrażliwe na niepokojenie, zanieczyszczenie środowiska, fragmentację ich siedlisk. Nietoperzom szkodzi stosowanie środków chemicznych w rolnictwie, wycinka najstarszych drzew w lasach, osuszanie podmokłych terenów, wycinanie starych alei drzew, kolizje z samochodami, budynkami i farmami wiatrowymi oraz źle prowadzone prace termomodernizacyjne i remontowe w budynkach.
Od 2014 roku zbieramy wszelkie dane o nietoperzach województwa świętokrzyskiego. Gromadzimy je w tzw. Świętokrzyskiej Chirobazie czyli elektronicznej bazie danych.
Jeśli chcesz pomóc zachować populację świętokrzyskich nietoperzy a nie jesteś przyrodnikiem przekaż nam 1% podatku.

Poniżej pod linkiem znajdziesz program, który znacznie ułatwi Ci odpisanie 1% Twojego podatku na rzecz ochrony przyrody w województwie świętokrzyskim.

http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000334359–https:/www.e-pity.pl/oppimg/d13abc085a383ca73e6a6a6a8408efce–http:/www.mostedu.org/
Zgromadzone środki wykorzystujemy na prowadzenie specjalistycznych badań, edukację przyrodniczą, realizację projektów ochrony nietoperzy.

Nasz KRS: 0000334359