Chirobaza 2016-04-16T17:39:56+00:00

Chirobaza Świętokrzyska to przede wszystkim grupa przyrodników i miłośników przyrody. To także miejsce w internecie, które ma za zadanie informować, edukować i również zmieniać sposób postrzegania nietoperzy przez ludzi.

W ramach Chirobazy :

  • wykonujemy projekty badawcze polegające na rozpoznawaniu stanu chiropterofauny w wybranych miejscach województwa. Dotąd przeprowadziliśmy roczne lub wieloletnie monitoringi chiropterofauny w gminach: Kielce, Bejsce, Zagnańsk, Bodzentyn, Bliżyn, Morawica. Od 2009 roku gromadzimy dane o nietoperzach obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”. W 2015 roku wykonaliśmy projekt badawczy mający na celu zidentyfikowanie cennych chiropterologicznie miejsc wokół Zagnańska k/Kielc. Od 2013 roku wykonujemy Zimowy Spis Nietoperzy w schronieniach antropogenicznych na obszarze Gór Świętokrzyskich;
  • prowadzimy projekty edukacyjne na temat nietoperzy. Staramy się zmieniać negatywne stereotypy, które przez wieki narosły wokół tych sympatycznych, delikatnych i wrażliwych zwierząt;
  • gromadzimy dane o nietoperzach w bazie elektronicznej. Dane te wykorzystujemy przy projektowaniu inwestycji, wyznaczaniu nowych form ochrony przyrody oraz planowaniu projektów czynnej ochrony nietoperzy;
  • organizujemy spotkania i szkolenia dla przyrodników
  • doradzamy i pomagamy w ratowaniu nietoperzy.